Корпоративна безпека

КЕРІВНИКУ ПІДПРИЄМТВА

Від імені Українського союзу промисловців і підприємців висловлюємо Вам свою повагу та інформуємо про наступне. Враховуючі позицію та прагнення УСПП щодо створення дієвої системи захисту підприємництва в Україні – Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області УСПП (Об’єднання) створило у своєму складі підрозділ з безпеки, задля чого прийняло у якості колективного члена групу компаній «Каскад», для забезпечення можливості надання допомоги підприємствам Харківської області з безпеки підприємства.

Пропонуємо Вам перелік сфер безпеки та заходів з організації охорони підприємства, послуги у котрих можуть бути надані, у разі необхідності, вашому підприємству:
— організаційно – правова, фінансово-економічна та управлінська безпека;
— інформаційно – аналітична безпека;
— безпека за допомоги технічних засобів охорони (відеонагляд, сигналізація);
— безпека об`єктів за допомоги фізичної охорони;
— автоматичний контроль несення служби охороною;
— забезпечення безпеки при супроводі вантажів, GPS моніторинг;
— захист від протиправного захоплення («антирейдерство»);
— енергетична безпека;
— інтелектуальна безпека; системи контролю доступу та робочого часу;
— розробка методик охорони об`єктів різного ступеня важності;
— аутсорсінг послуг для диспетчерських служб, а також банків та підприємств;
— підготовка фахівців у галузі безпеки підприємництва;
— захист конфіденційної інформації;

У разі зацікавленості, для отримання більш детальної інформації, щодо пропонуємих послуг або порядку їх отримання, просимо звертатися до виконавчої дирекції Об`єднання за тел./факс. (0-57) 757-46-44, (067) 576-06-98, або безпосередньо до керівника групи компаній «Каскад», члена правління Об`єднання Косенко Володимира Анатолійовича, за тел. (0-57) 752-17-57, 712-19-74 ,(067) 571-22-52.

Виконавчий директор ОПП в Харківській області – регіонального відділення ВГО УСПП Набока Е.Є.

ВИТЯГ З КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА УСПП З КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ (РПКБ)

— відповідають за своєчасне отримання інформації про стан безпеки з підприємств свого регіону, виконання затверджених планів роботи представництва, своєчасне інформування підприємств з питань виникнення загрози, ризику, небезпеки у своєму регіоні. Надають оперативну інформацію Департаменту щодо виникнення проблем з безпеки на підприємствах регіону. Організовують інформаційно-аналітичне супроводження забезпечення корпоративної безпеки підприємств у своєму регіоні.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ–ЧЛЕНІВ УСПП НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
На базі регіональних представництв УСПП утворюється регіональне представництво з корпоративної безпеки членів УСПП (надалі РПКБ – регіональне представництво з безпеки). Штатна чисельність РПКБ – від потреби. Очолює РПКБ заступник керівника регіонального представництва УСПП, який підпорядковується віце-президенту УСПП з безпеки і діє за його вказівками та підзвітний керівнику регіонального представництва.

На РПКБ покладені завдання надання допомоги членам УСПП регіону, моніторингу стану безпеки підприємств в регіонах, підготовку запитів до віце-президента з безпеки та отримання від Департаменту методичної допомоги з питань організації та функціонування систем безпеки підприємств регіону. РПКБ готують пропозиції для обговорення питань на Раді УСПП, організують виконання рішень Ради УСПП та сприяють взаємодії підприємств з регіональними органами державної влади з питань безпеки. За рішенням Ради УСПП у регіонах може створюватись регіональна рада з корпоративної безпеки членів УСПП.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики