Інформаційний лист

Підстава створення: Постанова правління Українського союзу промисловців і під приємців від 3 серпня 2007року «Про утворення регіональних відділень УСПП у Запорізький, Львівський, Одеській та Харківській областях», волевиявлення громадян України про створення місцевої Громадської організації-Протокол №1 Установчої конференції від 30.10 2007р.

Юридичний статус: Організацією одержано Свідотство про реєстрацію об`єднання Громадян від 26.05.2008р., за №1334 Головного управління юстиції у Харківській області та Свідотство про державну реєстрацію юридичної особи від 30.05.2008р. за №086085 у Виконавчому комітеті Харківської міської ради.

Основна мета Організації: утворена, відповідно до Закону України «Про об`єднання громадян», об`єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України, трудові колективи підприємств, суб`єктів підприємницької діяльності, їх об`єднання та громадські організації і створена з метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів своїх членів, координації та консолідації їх дій у сфері економічних, соціально-трудових відносин.

Організація має печатку та штампи, бланки з власною назвою із символікою УСПП, зразки яких затверджені Правлінням Організації.

За Статутом має право створювати свої філії.

Вищим керівним органом Організації є Збори(Конференція) Організації. Керівництво діяльністю Організації в період між Зборами здійснює Правління Організації. Адміністративно – розпорядчим органом Організації, що забезпечує діяльність Правління та Голови Організації, організує роботу по виконанню рішень керівних органів Організації та ВГО УСПП є Виконавча дирекція.

Поточна діяльність: На даний час Перелік підприємств – членів УСПП в Харківській області складає 74 підприємства, це як великі підприємства, такі як: ВАТ «Турбоатом» , НВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло Шахтаря»», ВАТ «Турбогаз», Харківський ювелірний завод та інш., так і порівняно невеликі, як ПАТ «Енергоресурс», ЗАТ Авіафірма «Лілієнталь», ТОВ «Комплекс» Адвокатське бюро «Акцент», група компаній «КАСКАД» та багато інших. Крім того Організація має філіал – Ізюмське регіональне відділення УСПП.

Однак, деякі з ціх підприємств зареєстровані членами УСПП через ХОО «Граніт», яка Постановою Правління УСПП від 3 серпня 2007р., виключена зі складу колективних членів УСПП та позбавлена функцій регіонального відділення УСПП, їй заборонено діяти від імені УСПП і користуватись символікою та знаком для товарів та послуг УСПП.

Тому на даний час, одночасно зі статутною діяльністю, триває робота по перереєстрації підприємств – членів УСПП у Об`єднанні промисловців і підприємців Харківської області – регіональному відділенні Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців». Розіслані відповідні листи, проводяться особисті зустрічі з керівниками, формуються переліки проблемних питань, представники підприємств запрошуються на різноманітні заходи(на даний час триває перереєстрація Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, ЗАТ завод «Південкабель», пройшли перереєстрацію більш ніж 25 юридичних та фізичних осіб). Підписані угоди про співпрацю з Союзами промисловців та підприємців Санкт – Петербурга та Ленінградської області, з Радою підприємців Україна – Куба, Країни Карибського басейну та Латинської Америки, налагоджена співпраця з СІППО – Швейцарською організацією підтримки імпорту, представник Об`єднання увійшов до складу комісії УСПП – НКРЕ, створено підрозділ, який займається питаннями корпоративної безпеки, Юридичний консультаційний центр, ведуться судові справи щодо захисту інтересів підприємців, Об`єднання було інформаційним партнером організаторів форуму IFIK 2009, за пропозицією міністерства фінансів Об`єднання є одним з центрів збору та обробки пропозицій до проекту Податкового кодексу та т.ін., представники Об`єднання запропоновані у громадські колегії при Міністерствах палива та енергетики, промислової політики, внутришніх справ, юстиції, Держкомпідприємництва.