Напрями партнерства

Економічний аналіз

Узагальнена позиція Харківських підприємців щодо проекту Податкового кодексу України
Спікер: Набока Едуард Євгенович – виконавчий директор Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області – регіонального відділення ВГО УСПП.

Відповіді на питання: Як Ви оцінюєте розроблений Урядом проект нового Податкового кодексу? Що в ньому викликало оптимізм і надію? Що не сприятиме покращенню ділового клімату? Що очікуєте від прийняття Податкового кодексу?

Проект оцінюється як такий, що направлений на підтримку, у першу чергу, крупного бізнесу, при тому, що умови існування малого та середнього бізнесу скоріш погіршуються. Фіскальне навантаження перенавантажується на малих підприємців.

Документ занадто великий, тому, скоріше за все, небагато кто зможе прочитати його до кінця, що є непрямим, але свідоцтвом його заплутаності. Наприклад, Угоди страхових компаній обсягом в десять листів мілкого шрифту, чи читав їх хтось уважно? Одиниці. А скільки виникає суперечок? Проте, у активної частини населення – підприємців – часу обмаль. Тому і обговорення Проекту триває повільно, на що, на думку підприємців, розраховували автори.

Проект оцінюється також як такий, що значною мірою підсилює вплив Держави на систему оподаткування в Україні.

Безумовним позитивом є наступне:
- зниження ставки ПДВ, податку на прибуток, застосування нульової ставки ПДВ при експорті та при продажі деяких продуктів та послуг всередині країни, збереження нульової ставки на прибуток страхового ринку,
- перерозподіл керування «екологічними податками» – органам місцевого самоврядування; конкретизація обов`язкових умов спрямування коштів територіальних дорожніх фондів,
- скорочення кількох малоефективних місцевих податків і зборів та введення додаткових, більшість з яких стосується заможних платників,
- удосконалення спрощеної системи оподаткування,
- зближення податкового та бухгалтерського обліку, що сприятиме спрощенню адміністрування податків,
- позитивом є також введення нульової ставки ПДВ та митної пошліни для компаній, що займаються модернізацією виробництва та ряд інших нововведень.

До негативу слід віднести наступне:
- вилучення посилання на органи Державної податкової служби щодо надання довідок нотаріусами про суми нотаріально посвідчених договорів – створює додаткову можливість для корупції зі сторони так званих «контролюючих органів»,
- поняття «контролюючі органи» (без конкретизації), та розширення їх повноважень(у тому складі по відношенню до банківських установ), значною мірою обмежують права підприємців та роблять їх залежними від позиції окремих чиновників, як на державному так і на місцевих рівнях,
- Ст.ст. 44,45, Глави 5.3 Перевірки, – де основною підставою для позапланових перевірок є… «отримання інформації», практично в пряму дає право органам місцевого самоврядування ініціювати проведення «контрольних виїзних позапланових перевірок» податковими органами суб`єктів господарювання, що є, безумовною підставою для оказання тиску на підприємців та корупції,
- рішення щодо позапланової перевірки приймається, за фактом, інспектором(а раптом у нього особисті психологічні, або інші проблеми, чи особливе ставлення до конкретного підприємця),
- введення косвених методів підрахунку податкового навантаження,
- дозвіл проводити виїмку за містом реєстрації(частіш за все підприємці реєструються за містом свого мешкання), що порушує прямі норми Констітуції України,
- замість презумпції невинності – практично у Проекті наголошується презумпція винності(необхідно у десятиденний термін сплатити штраф, а лише після цього відстоювати законним чином свою позицію),
- жодне нововведення у податковий кодекс не несе підприємцям кардинального полегшення: як у процесі реєстрації підприємства, так і у процесі взаємодії з податковими органами(усі вони залишаються досить складними та непрозорими).

Прийняття податкового кодексу, перш за все, призведе до посилення жорсткості системи адміністрування податків, розширенню бази для позапланових перевірок та накладення штрафних санкцій. В умовах економічної кризи та значного дефіциту бюджету це дасть деякий ефект, що сприяєтиме виконанню державою своїх соціальних зобов’язань. Проте, в умовах безконтрольності за діями адміністративних органів як з боку держави, так і з боку громадськості, є значний ризик недоотримання податків, як наслідку корупційних дій «контролюючих органів», та спроби, в таких умовах, підприємців скривати свої прибутки, або припиняти свою діяльність.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики “Про створення робочих груп щодо опрацювання проекту Податкового Кодексу України”

Юридична консультація

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ
Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області-регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»!

Станом на теперішній час, на базі Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області – регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців» створено Юридичний консультаційний центр ХРВ УСПП.

Основним завданням Юридичного консультаційного центру ХРВ УСПП є оперативне безоплатне усне консультування членів ХРВ УСПП з будь-яких правових питань, які виникають при здійснені їх господарської діяльності.

Юридична підтримка, юридичні послуги  та координація діяльності Юридичного консультаційного центру здійснюється спеціалістами ТОВ «Адвокатська контора «Полекс», з яким ХРВ УСПП укладено угоду про співробітництво. В разі необхідності детального вивчення правового питання, комплексного підходу до його вирішення чи безпосередньої участі спеціаліста у представництві інтересів, членам ХРВ УСПП за помірну оплату може бути надано кваліфіковану юридичну допомогу юристами та адвокатами зазначеної адвокатської контори.

ТОВ «Адвокатська контрора «Полекс» (адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 72, оф. 62) надає повний спектр юридичних послуг, зокрема: абонентське юридичне обслуговування клієнтів, юридичний аудит підприємств (due diligence), представництво інтересів клієнтів у вирішенні господарських, адміністративних спорів (вступ і участь у розгляді справ у судах всіх інстанцій на будь-якій стадії процесу, включаючи виконавче провадження), ефективне вирішення правових питань у сфері господарського, цивільного, корпоративного, податкового, земельного, екологічного, енергетичного, трудового права, антимонопольного законодавства та захисту права інтелектуальної власності; а також правова допомога господарюючим суб’єктам у стосунках з державними органами влади та органами місцевого самоврядування з будь-яких питань, в тому числі, при проведенні перевірок контролюючими та правоохоронними органами, представництво інтересів клієнтів у кримінальних справах.

Номер телефону гарячої лінії Юридичного консультаційного центру ХРВ УСПП: (057) 765-00-35

Телефони контактні: (096)233 – 23 – 00, (063)712 – 39 – 79, (099)633 – 88 – 11

Графік роботи Юридичного консультаційного центру ХРВ УСПП:

з понеділка по п’ятницю
з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00

З повагою,

Голова Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області -
регіонального відділення ВГО УСПП

О.С. Ільютко

Корпоративна безпека

КЕРІВНИКУ ПІДПРИЄМТВА

Від імені Українського союзу промисловців і підприємців висловлюємо Вам свою повагу та інформуємо про наступне. Враховуючі позицію та прагнення УСПП щодо створення дієвої системи захисту підприємництва в Україні – Об`єднання промисловців і підприємців Харківської області УСПП (Об`єднання) створило у своєму складі підрозділ з безпеки, задля чого прийняло у якості колективного члена групу компаній «Каскад», для забезпечення можливості надання допомоги підприємствам Харківської області з безпеки підприємства.

Пропонуємо Вам перелік сфер безпеки та заходів з організації охорони підприємства, послуги у котрих можуть бути надані, у разі необхідності, вашому підприємству:

- організаційно – правова, фінансово-економічна та управлінська безпека;
- інформаційно – аналітична безпека;
- безпека за допомоги технічних засобів охорони (відеонагляд, сигналізація);
- безпека об`єктів за допомоги фізичної охорони;
- автоматичний контроль несення служби охороною;
- забезпечення безпеки при супроводі вантажів, GPS моніторинг;
- захист від протиправного захоплення («антирейдерство»);
- енергетична безпека;
- інтелектуальна безпека; системи контролю доступу та робочого часу;
- розробка методик охорони об`єктів різного ступеня важності;
- аутсорсінг послуг для диспетчерських служб, а також банків та підприємств;
- підготовка фахівців у галузі безпеки підприємництва;
- захист конфіденційної інформації;

У разі зацікавленості, для отримання більш детальної інформації, щодо пропонуємих послуг або порядку їх отримання, просимо звертатися до виконавчої дирекції Об`єднання за тел./факс. (0-57) 757-46-44, (067) 576-06-98, або безпосередньо до керівника групи компаній «Каскад», члена правління Об`єднання Косенко Володимира Анатолійовича, за тел. (0-57) 752-17-57, 712-19-74 ,(067) 571-22-52.

Виконавчий директор ОПП в Харківській області – регіонального відділення ВГО УСПП Набока Е.Є

Витяг з Концепції КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

Регіональні представництва УСПП з корпоративної безпеки (РПКБ)

- відповідають за своєчасне отримання інформації про стан безпеки з підприємств свого регіону, виконання затверджених планів роботи представництва, своєчасне інформування підприємств з питань виникнення загрози, ризику, небезпеки у своєму регіоні. Надають оперативну інформацію Департаменту щодо виникнення проблем з безпеки на підприємствах регіону. Організовують інформаційно-аналітичне супроводження забезпечення корпоративної безпеки підприємств у своєму регіоні.

Організація корпоративної безпеки підприємств–членів УСПП на регіональному рівні

На базі регіональних представництв УСПП утворюється регіональне представництво з корпоративної безпеки членів УСПП (надалі РПКБ – регіональне представництво з безпеки). Штатна чисельність РПКБ – від потреби. Очолює РПКБ заступник керівника регіонального представництва УСПП, який підпорядковується віце-президенту УСПП з безпеки і діє за його вказівками та підзвітний керівнику регіонального представництва.

На РПКБ покладені завдання надання допомоги членам УСПП регіону, моніторингу стану безпеки підприємств в регіонах, підготовку запитів до віце-президента з безпеки та отримання від Департаменту методичної допомоги з питань організації та функціонування систем безпеки підприємств регіону. РПКБ готують пропозиції для обговорення питань на Раді УСПП, організують виконання рішень Ради УСПП та сприяють взаємодії підприємств з регіональними органами державної влади з питань безпеки. За рішенням Ради УСПП у регіонах може створюватись регіональна рада з корпоративної безпеки членів УСПП.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники